TanahLots.com

Syarat beli tanah lot

Beberapa perkara yang haruslah dipatuhi dalam pembelian tanah lot agar tidak berlakunya kerumitan dalam urusan jual beli. Antaranya adalah seperti berikut: -

 • Kaum Melayu
  Hanya untuk kaum bumiputera IC biru, kaum Melayu, dan tidak termasuk orang Sabah dan Sarawak . Syarat ini sudah termaktub dalam perkara 89 dan 90 perlembagaan persekutuan.
 • Mempunyai surat beranak
  Pejabat tanah akan memeriksa surat beranak untuk segala butiran mengenai keturanan pembeli merupakan kaum melayu yang lahir di semenanjung Malaysia.
 • Bayaran deposit
  Pembayaran deposit RM 2000 hendaklah dibayar oleh pembeli kepada pejabat peguam sebagai stakeholder dan bukannya terus kepada tuan tanah / penjual.
 • Pembayaran penuh
  haruslah di buat kepada pejabat peguam selepas 2 minggu setelah semua dokumen perjanjian jual beli disediakan untuk ditandatangani.
 • Bayaran tunai
  Transaksi hanya boleh diuruskan dengan tunai jika tanah pada status pertanian atau geran induk.
 • Pinjaman bank
  Boleh mendapat pinjamanan bank sekiranya pembelian pada tanah lot yang berstatus kediaman dan ada geran individu (tukar syarat lulus).Ⓒ Copyright 2020 TanahLots.com -
All Rights Reserved
Powered by www.8cent.com